YrkesodlingIMG 8686 kopio1

Förbundet arbetar för att säkerställa förutsättningarna för trädgårdsnäringen i Finland.  Det sker genom att sprida information till de svenskspråkiga
trädgårdsproducenterna samt att via trädgårdskultur- och upplysningsarbete främja välmående och trivsel. Rådgivningsverksamheten följer det årliga
resultatavtalet med Jord- och skogsbruksministeriet.

De viktigaste åtgärderna för denna rådgivningsverksamhet är tidskriften Trädgårdsnytt, samt de studieresor och seminarier som förbundet anordnar.
Under 2024 planeras en resa för frilandsodlare under sensommaren och en resa för växthusodlare i november.