YrkesodlingIMG 8686 kopio1

Förbundet arbetar för att säkerställa trädgårdsnäringens verksamhetsförutsättningar genom att sprida information till de svenskspråkiga trädgårdsproducenterna samt att via trädgårdskultur- och upplysningsarbete främja välmående och trivsel. Rådgivningsverksamheten följer det årliga resultatavtalet med jord- och skogsbruksministeriet. Det viktigaste medlet för denna rådgivningsverksamhet är tidskriften Trädgårdsnytt samt de studieresor och seminarier som förbundet anordnar.