Ansvarig redaktör:

Sanne Wikström
E-post: sanne.wikstrom(at)tradgard.fi

WebbSanne

 

Annonser

Kontakta Patricia Lintala
E-post: kontoret(at)tradgard.fi
eller sanne.wikstrom(at)tradgard.fi 

Utgivare:

Svenska Trädgårdsförbundet rf
Adress: Bangatan 65 B3, 10300 Karis
Tel: 045 6654956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi