Ansvarig redaktör:

Sanne Wikström
E-post: sanne.wikstrom(at)tradgard.fi

WebbSanne

Annonser:

E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi
sanne.wikstrom(at)tradgard.fi 

Utgivare:

Svenska Trädgårdsförbundet rf
Adress: Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors
Tel: 045 6654956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi