White Cap kopio

Ett nyvaknat intresse för trädgårdar finns över allt, i städerna tar man nya ytor, tak och innergårdar i bruk för odling, på sommarstugorna odlar man egna chilin och tomater och nyblivna husägare upptäcker bärbuskar i trädgården. Svenska Trädgårdsförbundet kommer att skapa ett ABC för nybörjare i trädgården. Det gör vi genom att samla in de vanligaste frågorna från de grupper som finns på facebook och tillsammans med experter ge svar på dessa frågor. Också förbundets medlemsföreningar kommer att engageras i arbetet. Trädgårdshobbyn passar alla åldersgrupper, både barn, vuxna och äldre personer.