Svenska Trädgårdsförbundet rf

Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i landet.

Årsmötet 2020 presentation

sallat  tomatodling 
   
 lökblommor växthusbl