Florist webb

Svenska Trädgårdsförbundet arbetar för att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar. Vi vill utveckla trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland. En av förbundets viktigaste uppgifter är att förmedla information till branschen, på svenska i Finland, via vår tidning Trädgårdsnytt som kommer 10 gånger per år.