Förbundets egentliga medlemmar är trädgårdsföreningar runtom i det svenskspråkiga Finland. Bland dem finns föreningar både för yrkesodlare och för hemträdgårdsintresserade. En del av föreningarna verkar inom ett visst område, andra i hela den svenskspråkiga delen av landet.

Därtill har förbundet understödande medlemmar bland företag som verkar inom trädgårdsbranschen.