Svenska Trädgårdsförbundet rf

Mediakort

UTGIVARE

Svenska Trädgårdsförbundet r. f.
Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors
Telefon 045 6654956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi 
www.tradgard.fi
Redaktörer Nina Holmlund och Heidi Wirtanen

UPPLAGA

Tidningen trycks i cirka 900 exemplar.
Sprids i hela Finland, speciellt Österbotten, Nyland, Åboland och Åland, samt i de övriga nordiska länderna.

År 2017 utkommer Trädgårdsnytt med 12 nummer, varav 2 dubbelnummer (januari–februari och juni–juli).

 

ANNONSPRISER   2016 och 2017

Annonsstorlek Pris
1/1 sida  180 x 250 mm 900 €
1/2 sida 180 x 125 mm eller 87 x 250 mm 700 €
1/3 sida   87 x 170 mm eller 180 x 80 mm eller 133 x 110 mm 600 €
1/4 sida  87 x 125 mm eller 180 x 50 mm eller 42 x 180 mm 500 €
1/8 sida  87 x 60 mm 300 €


Övriga storlekar:  2,80 euro/spalt-mm
Bilagor enligt överenskommelse.
Till prisen läggs moms 24 %

BETALNINGSVILLKOR

14 dagar netto

RABATTER

Mängdrabatter år 2017:
Annons i 9–10 tidningar under året: -25%
Annons i 5–8 tidningar under året: -15%
Annons i 2–4 tidningar under året: -10%

Rabatterna gäller ej specialpriser som t.ex. julhälsningsannonser eller "företagsregister".

UTGIVNINGSDAGAR 2017

Sista numret för år 2016 är framme hos prenumeranterna 13.12.

Tidningen är år 2017 framme hos prenumeranterna följande datum:
31.1 (dubbelnummer 1–2), 7.3, 4.4, 19.5, 12.6 (dubbelnummer 6–7), 8.8, 5.9, 3.10, 7.11 och 12.12.

INLÄMNINGSTID FÖR ANNONSER

Materialdagen för annonser till nr 12 år 2016 är 25.11.
Materialdagarna för annonser år 2017 är följande:
12.1, 16.2, 16.3, 19.4, 24.5, 20.7, 17.8, 14.9, 19.10 och 22.11.
Annonsmaterialet sänds direkt till redaktionen, epost: tradgardsnytt(at)tradgard.fi

TEMANUMMER 2017

Nr 1–2 i januari-februari = växthus, nr 3 i mars = frilandsodling, nr 5 i maj = fritidsodling, nr 9 i september = frukt och bär, nr 10 i oktober = inför nästa odlingssäsong

ANNONSANSVAR

Tidningens ansvar för fel är begränsat till annonskostnaden. Tidningen ansvarar inte för felaktigheter i annonser som meddelats per telefon.

TEKNISKA UPPGIFTER

Helsidas tryckyta 180 x 250 mm. Tidningens format är A4.
Spalthöjd 250 mm, spaltbredd 42 mm om 4 spalter på sidan
Resolution 300 dpi för bilder
Annonsmaterial helst i pdf-format, sänds till redaktionen.
Tryckeri: Forssa Print Oy 
Telefon 03 42 351