Svenska Trädgårdsförbundet rf

Mediakort

UTGIVARE

Svenska Trädgårdsförbundet r. f.
Spannmålsvägen 4 C, 00700 Helsingfors
Telefon 045 6654956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi 
www.tradgard.fi
Redaktör: Heidi Wirtanen

UPPLAGA

Tidningen trycks i cirka 900 exemplar.
Sprids i hela Finland, speciellt Österbotten, Nyland, Åboland och Åland, samt i de övriga nordiska länderna.

År 2019 utkommer Trädgårdsnytt med 12 nummer, varav 2 dubbelnummer (januari–februari och juni–juli).

 

ANNONSPRISER  2019

Annonsstorlek Pris
1/1 sida  180 x 250 mm 950 €
1/2 sida 180 x 125 mm eller 87 x 250 mm 750 €
1/3 sida   87 x 170 mm eller 180 x 80 mm eller 133 x 110 mm 630 €
1/4 sida  87 x 125 mm eller 180 x 50 mm eller 42 x 180 mm 520 €
1/8 sida  87 x 60 mm 310 €


Övriga storlekar:  2,90 euro/spalt-mm
Bilagor enligt överenskommelse.
Till prisen läggs moms 24 %

BETALNINGSVILLKOR

14 dagar netto

RABATTER

Mängdrabatter år 2019:
Annons i 9–10 tidningar under året: -25%
Annons i 5–8 tidningar under året: -15%
Annons i 2–4 tidningar under året: -10%

Rabatterna gäller ej specialpriser som t.ex. julhälsningsannonser eller "företagsregister".

UTGIVNINGSDAGAR 2019

Tidningen är år 2019 framme hos prenumeranterna följande datum:

6.2 (dubbelnummer 1–2), 6.3, 3.4, 8.5, 12.6 (dubbelnummer 6–7), 7.8, 4.9, 2.10, 6.11 och 11.12.

INLÄMNINGSTID FÖR ANNONSER

Materialdagarna för annonser år 2019 är följande:
17.1, 14.2, 14.3, 17.4, 23.5, 18.7, 15.8, 12.9, 17.10 och 20.11.
Annonsmaterialet sänds direkt till redaktionen, epost: tradgardsnytt(at)tradgard.fi

TEMANUMMER 2019

Nr 1–2 i januari-februari = växthus, nr 3 i mars = frilandsodling, nr 5 i maj = fritidsodling, nr 9 i september = frukt och bär, nr 10 i oktober = inför nästa odlingssäsong

ANNONSANSVAR

Tidningens ansvar för fel är begränsat till annonskostnaden. Tidningen ansvarar inte för felaktigheter i annonser som meddelats per telefon.

TEKNISKA UPPGIFTER

Helsidas tryckyta 180 x 250 mm. Tidningens format är A4.
Spalthöjd 250 mm, spaltbredd 42 mm om 4 spalter på sidan
Resolution 300 dpi för bilder
Annonsmaterial helst i pdf-format, sänds till redaktionen.
Tryckeri: Forssa Print Oy 
Telefon 03 42 351