Svenska Trädgårdsförbundet rf

05.2020

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 12.8.2020

Just nu

10.7.2020 STF:s Årsmöte
Lill-Breds Bärgård, Ingå
Mera info här 

Årsmötet 2020 presentation

5.7.2020 Öppna Trädgårdar
Hitta trädgårdar att besöka
www.oppnatradgardar.fi

10.9.2020 Specialgrödor Fältdag 
Bedömning av Jordhälsa
Axxell Överby, Esbo
Mera info här 

 

 

 

Trädgårdsnytts Mediakort 2020 hittar du härBESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT
mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning

 


TN 67 2020 FB