Svenska Trädgårdsförbundet rf

05.2020

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 17.6.2020

Just nu

3.6.2020 Specialgrödor Fältdag 
Bedömning av Jordhälsa
Axxell Överby, Esbo
Mera info här 

 

5.7.2020 Öppna Trädgårdar
Anmäl din trädgård på www.oppnatradgardar.fi
senast 7.6.2020

 

 

 

 

Trädgårdsnytts Mediakort 2020 hittar du härBESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT
mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning

 


Parm FB