Svenska Trädgårdsförbundet rf

Kontaktuppgifter

Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
Finland
Tel: (+358)45 665 4956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi

Aktuellt för trädgårdsamatörer

Aktuellt i medlemsföreningarna

P8180233 Framsidan 8.2017


På våra sidor får du information om förbundet,
dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt.
Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.
 

 

   7.11 Nästa nummer av Trädgårdsnytt
   25.10 NST:s seminariedag om biologiskt växtskydd 
  14-15.11 Seminariekryssning för växthusodlare
    OBS! SISTA ANMÄLNINGSDAGEN 12.10
       Mera information hittar du här 
     
     Läs här om integrerat växtskydd i växthus
     Tässä suomeksi aineistoa IPM:stä 
 

 

 


TN 1 2 2017 kansi framsida  TN 12 2016 kansi  TN 10 2016 kansi fb  TN 11 2016 kansiA