Svenska Trädgårdsförbundet rf

Trädgårdsnytt

Tidskriften Trädgårdsnytt riktar sig till både yrkesverksamma inom trädgårdsbranschen och trädgårdsamatörer, och utkommer med 12 nummer årligen. År 2017 ges två dubbelnummer ut, nr 1–2 (januari-februari) och nr 6–7 (juni-juli).

Tidningen behandlar bland annat olika produktionsmetoder och odlingstekniska frågor, sortförsök och en god kvalitet på såväl produkter som odlingsmetoder. Också miljömedvetenhet beaktas i materialet. Frukt och bär, grönsaker i växthus och på friland, blommor, park och hemträdgård  finns med.

Här hittar du Trädgårdsnytts REGISTERBESKRIVNING

 

TN 9 2014  TN 2 15  TN 3 15 TN 8 15