Svenska Trädgårdsförbundet rf

appelblom webb

 

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 16.6.2021, sommarens dubbelnummer. 

Just nu

 

Du och din trädgård i nöd och lust

Skicka din beställning till tradgardsnytt@tradgard.fi. 

När du beställer boken så uppge namn, adress och telefonnummer.

Vi kan också posta boken direkt till annan adress om så önskas. Uppge i så fall postadress och faktureringsadress skilt. 
Man kan också avhämta boken enligt överenskommelse på förbundet om man vill. 

Postkostnaden gäller för inrikespost, ifall man vill sända boken utomlands tillkommer kostnaden för det. 

  

 

 

 

Trädgårdsnytts Mediakort 2021 hittar du härBESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT
mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning

 


Torsbok