Svenska Trädgårdsförbundet rf

Kontaktuppgifter

Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
Finland
Tel: (+358)45 665 4956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi

Aktuellt i medlemsföreningarna

Odlarkursen till hemsidan 2 sista versionen


På våra sidor får du information om förbundet,
dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt.
Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.
 

 

 13.6  2018 Nästa nummer av Trädgårdsnytt
  7.6  2018  Trädgårdskväll på Strömsö
  1.7 2018  Öppna Trädgårdar 
  2.7 2018   Svenska Trädgårdsförbundet på semester
  1.8  2018   Augusti numret av Trädgårdsnytt
   

 
   

Här hittar du Trädgårdsnytts REGISTERBESKRIVNING

 

 

 


TN 3.2018 Kansi till hemsidan  TN 1 2 2018 kansi till hemsidan  TN 12 2017 kansi for hemsidan  TN 11.2017 kansi for hemsidan