Svenska Trädgårdsförbundet rf

Tukpaner hemsidan 2.2020

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 12.2.2020

Just nu


Trädgårdsnytts Mediakort 2020 hittar du här

ANMÄL DIG NU!
 Puff Hemsidan Just nu

 

Mera info här 

 

23.1–26.1 2020:
Resa till trädgårdsmässan
Grune Woche i Berlin
Mera info här

12.2 2020 Specialgrödor:
Diskussionskväll om att befrämja trädgårdsproduktionen i Nyland
Kom och lyssna på många intressanta föreläsare!
Axxell Överby, Esbo, rum 24, klockan 16.00-19.00

Mera info här

HML arsmote hemsidan  

11.3.2020 Specialgrödor: Växtskydd
Föreläsare: 
Annika Wikström, SLF: Alternativt växtskydd
Matias Rönnqvist, Berner: Kemiskt växtskydd
Axxell Överby, Esbo, rum 24 klockan, 16.00-19.00BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT
mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning

 


Appelresa till Frankrike 23 26.3 2020 Hemsidan