Svenska Trädgårdsförbundet rf

Tukpaner hemsidan 2.2020

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 8.4.2020

Just nu


Trädgårdsnytts Mediakort 2020 hittar du här

ÄPPELRESAN HAR INHIBERATS!
 Puff Hemsidan Just nu

 

Mera info här 

 


BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT
mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning

 


TN 3 2020 kansi Hemsidan FB