Svenska Trädgårdsförbundet rf

Kontaktuppgifter

Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
Finland
Tel: (+358)45 665 4956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi

Aktuellt i medlemsföreningarna

Odlarkursen till hemsidan 2 sista versionen


På våra sidor får du information om förbundet,
dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt.
Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.
 

 

  7.3  2018 Nästa nummer av Trädgårdsnytt
 12.3  2018  Frukt- och Bärodlarnas förbunds årsmöte
mera info här
 21.3 2018  Fortbildning för odlare: specialgrödor
kl 16-19 på Cumulus resort Siuntio
                   (Sjundeå bad) 
   Program och mera info här
   

24.-26.3 Trädgårdskryssning till
               Nordiska Trädgårdar 2018
   

Mera info här  

 

 

 


TN 3.2018 Kansi till hemsidan  TN 1 2 2018 kansi till hemsidan  TN 12 2017 kansi for hemsidan  TN 11.2017 kansi for hemsidan