Svenska Trädgårdsförbundet rf

Kontaktuppgifter

Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
Finland
Tel: (+358)45 665 4956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi

Aktuellt för trädgårdsamatörer

Aktuellt i medlemsföreningarna

Julbild 2017 2


På våra sidor får du information om förbundet,
dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt.
Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.
 

 

7.2 2018 Nästa nummer av Trädgårdsnytt
     
   
   
     
     21-23.2.2018 ordnas en STUDIERESA för
     VÄXTHUSODLARE till STAVANGER
   

Preliminärt pris 490,-
Programmet hittar du här

 

 

 


TN 1 2 2017 kansi framsida  TN 12 2016 kansi  TN 10 2016 kansi fb  TN 11 2016 kansiA