Svenska Trädgårdsförbundet rf

Hemsidan Syvatty 12.2019

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

 

 

GOD JUL TILL ALLA!

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 9.12.2019

Just nu


Trädgårdsnytts Mediakort 2020 hittar du här

 

11.12 Specialgrödor: Mullhaltens betydelse
                                   Mullhaltsvårdande åtgärder
                                   Markens pH-värde och kalkning
                                        Föreläsare Paul Riesinger
                                   Novia Ekenäs
                                   Mera info här

          

23.1–26.1 2020: Resa till trädgårdsmässan
                           Grune Woche i Berlin
                           Mera info här

                                  

            

 

 

BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning


                  

TN 11 2019 kansi FB