Svenska Trädgårdsförbundet rf

Årsmöte 23.4.2021

Trädgårdsförbundets årsmöte hålls i år fredagen 23.4.2021, deltagande via videolänk rekommenderas.

Separat möteskallelse skickas senare.

-

På grund av den pågående pandemin avvaktar vi för tillfället med övriga arrangemang.