Svenska Trädgårdsförbundet rf

Specialgrödor 11.3.2020 Växtskydd i specialgrödor

Specialgrodor 11.3 Puff for hemsidan

Studieresa för Äppelodlare till Frankrike 23.3-26.3.2020

Flyget Från Helsingfors är med KLM via Amsterdam och samma väg hem.
Hotellet i Toulouse är Hotel Albert 1er Toulouse

Mafroda tillverkar packnings- och sorteringslösningar för frukter och grönsaker. 

Appelresa till Frankrike 23 26.3 2020 Hemsidan