Svenska Trädgårdsförbundet rf

Nyländska trädgårdsnätet

Nyländska föreningar för yrkesodlare har en gemensam webbsida där man kan följa med vad om är på gång. Adressen är www.tradgardsnatet.fi

Kontakta din egen förening om det är något du vill att sätts in där...