Svenska Trädgårdsförbundet rf

Aktiviteter för yrkesodlare

Frukt- och Bärodlarnas förbunds årsmöte

Årsmötet hålls i mötesutrymmet på Silja Serenade måndagen 12.3.2016 kl. 11.30.

Adress: Södra hamnen (Olympiagatan 1), Helsingfors

Vid mötet behandlas de ärenden som nämns i 10 § i stadgarna, bl.a. val av ordförande samt styrelsemedlemmar i tur att avgå, bokslut och redogörelse över verksamheten år 2017, budget och verksamhetsplan för år 2018, medlemsavgifternas storlek osv.

Styrelsens konstituerande möte hålls omedelbart efter årsmötet klo 19.00.

        Välkomna!                                                                                        

              Styrelsen