Svenska Trädgårdsförbundet rf

Kontaktuppgifter

Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
Finland
Tel: (+358)45 665 4956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi

Frukt- och Bärodlarnas förbunds årsmöte

Årsmötet hålls i mötesutrymmet på Silja Serenade måndagen 12.3.2016 kl. 11.30.

Adress: Södra hamnen (Olympiagatan 1), Helsingfors

Vid mötet behandlas de ärenden som nämns i 10 § i stadgarna, bl.a. val av ordförande samt styrelsemedlemmar i tur att avgå, bokslut och redogörelse över verksamheten år 2017, budget och verksamhetsplan för år 2018, medlemsavgifternas storlek osv.

Styrelsens konstituerande möte hålls omedelbart efter årsmötet klo 19.00.

        Välkomna!                                                                                        

              Styrelsen