Svenska Trädgårdsförbundet rf

Prenumerera på Trädgårdsnytt

Prenumerationspriser 2022. 

Finland       
1 år – 69,-
1/2 år – 39,-
Fortlöpande – 65,-
Studerande – 45,-

Studerandewebb

Andra Länder
1 år – 79,-
1/2 år – 46,-
Fortlöpande – 69,-

inkl. moms 10%
Priserna är angivna i euro.

 

Skicka din beställning till redaktionen per e-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi
eller ring oss på 045-665 4956

Uppge namn, adress, postadress och hur lång prenumerationsperiod du önskar.
Ifall du vill ge Trädgårdsnytt i gåva, uppge då faktureringsuppgifterna skilt.