Svenska Trädgårdsförbundet rf

Öppna trädgårdar

Öppna Trädgårdar ordnas i år söndagen 20.6.

lehti web

 

All tänkbar info om de öppna trädgårdarna finns på www.oppnatradgardar.fi 

 

Kom med i vårt besöksmålsregister!

Anmälningsdirektiv hittar du i trädgårdsportalen, www.oppnatradgardar.fi


Informationsmaterial i elektronisk form publiceras på www.oppnatradgardar.fi samt den finska versionen www.avoimetpuutarhat.fi, det finns delvis också på adresserna www.tradgard.fi samt på www.puutarhaliitto.fi .
Allt informationsmaterial produceras på finska och svenska.

Här kan du ladda ner informationsmaterial inför temadagen:

plansch
praktiska råd
portvimpel
annat att tänka på


Tag gärna kontakt ifall du har frågor:

Annamarja Vilander (på finska)
annamarja.vilander(at)puutarhaliitto.fi

Heidi Wirtanen,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi