Svenska Trädgårdsförbundet rf

Kontaktuppgifter

Svenska Trädgårdsförbundet rf.
Spannmålsvägen 4 C
00700 Helsingfors
Finland
Tel: (+358)45 665 4956
E-post: tradgardsnytt(at)tradgard.fi,
heidi.wirtanen(at)tradgard.fi

Medlemsföreningar

Aura Trädgårdsvänner rf

Grundad 1882. Hemort Åbo.
Ordf. Markus von Weissenberg, tel: 044 7484449, e-post:markus.weissenberg(at)perdix.fi
Sekr. Sven Engblom, tel: 0400 530182, e-post: sven.engblom(at)parnet.fi

Blomsterodlingens vänner i Finland rf

bovlogoG

Grundad 1923. Hemort Helsingfors.
Ordf. Inger Kullberg, tel: 040 548 89 06, e-post: inger.kullberg(at)kolumbus.fi
Sekr. Nina Gallen, tel.: 050 526 1189, e-post: gallen(at)netti.fi
Förening för trädgårdsintresserade. Sammanträder i Helsingfors en gång i månaden från september till april samt arrangerar resor och utflykter.

Borgå Trädgårdsförening rfborga

Grundad 1951. Hemort Borgå.
Ordf. Bernt Olin, tel: 040 4109219, e-post: bernt.olin(at)pp.inet.fi
Sekr. Nancy Lökfors, tel:050 344 6382, e-post: nancy.lokfors(at)pp.inet.fi
Nästan 500 medlemmar, av vilka drygt 20 % finskspråkiga (tvåspråkig förening).
Verksamheten inriktar sig mest på hobbyodling och allmänt trädgårdsintresse.

NST

Nylands Svenska Trädgårdssällskap rf

Grundad år 1888. Hemort Helsingfors.
Ordf. Magnus Lindman, tel. 0400 913939, magnus.lindman(at)schetelig.com
Sekr. Heidi Wirtanen, tel. 045-665 4956 
e-post: heidi.wirtanen(at)tradgard.fi
Föreningen arrangerar exkursioner och kurser.

Norra Österbottens Trädgårdssällskap rfNÖT logo

Grundad 1947. Hemort Jakobstad.
Ordf. Fredrik Sandström, tel. 050-3226009, e-post:fredrik.sandstrom(at)sunds.fi
Sekr. Sandra Konttinen, tel. 050-4024178, sandra.grow.konttinen(at)gmail.com
NÖT har närmare 500 medlemmar. Föreningen ordnar omväxlande program året runt med bl.a. föreläsningar, plantbytarkällar, trädgårdsbesök, exkursioner, 
kurser och resor.

Sibbo Trädgårdsodlare rf

Grundad 1969. Hemort Sibbo.
Ordf. Kirsi Roine, tel. 040 549 3585, e-post: kirsiroine(at)hotmail.com
Sekr. Mårten Bergström, tel. 040 513 4394, e-post: marten.b(at)luukku.com
Föreningen arrangerar kurser och exkursioner för yrkesodlare.

Trädgårdsodlingens vänner i Wasa rfvasa logo

Grundad år 1919. Hemort Vasa.
Ordf. Sven-Erik Nygren, tel. 040-5000513, e-post:sven-erik.nygren(at)netikka.fi
Sekr. Mona Martin, tef. 044-727 7323, e-post: mona.martin(at)korsholm.fi
Medlemmarna är hobbyodlare från Närpes i söder till Oravais i norr. Studieresor, exkursioner, plantbyten m.m.

Trädgårdsskolans Kamratförening rfTradgardsskolan logo 2

Grundad 1959.
Ordf. Markus Engman, tel. 040-7278655, e-post:markus.engman(at)saunalahti.fi
Sekr. Linda Lindfors, tel. 040 543 8920, e-post: linda.lindfors(at)saunalahti.fi
 

Västra Nylands trädgårdsförening rflogo VNT lov

Grundad år 1946. Hemort Raseborg.
Ordf. Annika Söderholm-Emas, tel. 040-7669398, e-post: annika(at)plantdax.nu
Sekr. John Silander, 040-501 2264 e-post: johnsilander_07(at)msn.com

Medlemmarna är både yrkesodlare och amatörer från hela Västnyland.

Wohls Gårds Trädgårdsförening rf

Grundad år 2013. Hemort Kyrkslätt.
Ordf. Stig Johansson, tel. 050 3100740, e-post: stig.johansson(at)live.fi
Sekr. Susann Mörck, tel. 040-544 7433, susann.morck(at)gmail.com
Föreningen ger rikliga möjligheter att bekanta sig med kulturträdgårdar och deras växter både i praktiken och via föredrag och studiebesök. Medlemmarna får använda delar av Wohls gårds köksträdgård för egna odlingar.

Ålands frukt- och bärodlarförening rf

Grundad 1951.
Ordf. Yngve Österlund, tel. 0457-5244 402, e-post: yngve.osterlund(at)aland.net
Sekr. Pernilla Gabrielsson, tel. 018-329 647, e-post: pernilla.gabrielsson(at)landsbygd.ax