Svenska Trädgårdsförbundet rf

Odlarkursen till hemsidan liten 2

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer under hösten.

Just nu

Årsmötet hålls i mötesutrymmet på Silja Serenade måndagen 12.3.2016 kl. 11.30.
Adress: Södra hamnen (Olympiagatan 1), Helsingfors

Vid mötet behandlas de ärenden som nämns i 10 § i stadgarna, bl.a. val av ordförande samt styrelsemedlemmar i tur att avgå, bokslut och redogörelse över verksamheten år 2017, budget och verksamhetsplan för år 2018, medlemsavgifternas storlek osv.

Styrelsens konstituerande möte hålls omedelbart efter årsmötet klo 19.00.

        Välkomna!                                                                                        

              Styrelsen

TN 3.2018 Kansi