Svenska Trädgårdsförbundet rf

2019.03

På våra sidor får du information om förbundet,dess medlemsföreningar och tidskriften Trädgårdsnytt. Svenska Trädgårdsförbundet har till ändamål att främja trädgårdsnäringens allmänna förutsättningar och trädgårdskulturen i landet och bevaka dess intressen samt att utgöra centralorgan för de svenskspråkiga trädgårdssällskapen i Finland.

Nästa nummer av Trädgårdsnytt utkommer 3.4.2019

Just nu

29.3.2019 Årsmöte i Åbo, mera info här

26–27.4.2019 Mässan NOLIA TRÄDGÅRD i Umeå Sista anmälningsdag 26.3

                         Program och mera info här

            

 

 

BESTÄLL TRÄDGÅRDSNYTT mera info här

Här hittar du trädgårdsnytts registerbeskrivning


                  

TN 3 2019 kansi Hemsidan fB